Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 325 położony w malowniczym terenie, w okolicach miejscowości Głuszyca, Walim, Zagórze Śląskie. Ma on 4200 ha powierzchni, w tym 2160 ha lasów. Na jego terenie są ostoje jelenia, dzika, sarny, muflona. Licznie spotyka się lisy i borsuki. Obwód wyposażony jest we wszystkie potrzebne urządzenia hodowlane i łowieckie: paśniki, lizawki, poletka żerowe oraz ambony myśliwskie. Większość zwierzyny grubej pozyskiwana jest na polowaniach indywidualnych.

 

Na północy od stacji kolejowej Zagórze Śląskie torem kolejowym w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania  drogi Zagórze Śląskie-Bystrzyca Górna z drogą na Michałkową i dalej tą drogą przez m.m. Michałkowa-Boreczna-Glinno-Modlęcin do Przełeczy Walimskiej , skąd drogą na zachód do m.Walim  i dalej drogą w kierunku południowym przez m.Rzeczka do m.Sokolina, następnie droga przez m.m. Sierpnice-Kolce do m.Głuszyca do posesji nr 6 przy ul. Górnośląskiej, skąd w kierunku wschodnim linią oddziałowa miedzy oddziałami leśnymi 98 i 97 do styku z oddziałem 95, nastepnie na południe linią oddziałową miedzy oddziałami 98 i 95 do styku z oddziałem 96 dalej na północy-wschód linia oddziałową miedzy 96 i 95 do styku z oddziałem 91, dalej linią oddziałową miedzy oddziałami 91 i 93 do styku z oddziałem 73 , dalej linią oddziałową między oddziałami 91 i 73 do styku z oddziałem 68, dalej na wschód linią oddziałową między oddziałami 91 i 68 do styku z oddziałami 87 i 72, dalej od styku czterech oddziałów 91, 62, 72 i 87  w kierunku północnym linia oddziałową między oddziałami 72 i 68 do styku z oddziałem 67, dalej na zachód linią oddziałową między oddziałami 67 i 68 do styku z oddziałem 68A ,dalej na północ linią oddziałową między oddziałami 67 i 68A , a następnie drogą gruntową od granicy lasu w kierunku północno wschodnim do posesji nr 25 w Jugowice, skąd drogą na północ do toru kolejowego i tym torem kolejowym do stacji kolejowej Zagórze Sląskie tj. do punktu wyjściowego.

 

Mapa obwodu łowieckiego nr 325 KŁ "Trop" w Głuszycy

przygotował :

                  opis - kol. Bartek Jugowiec

                mapa - kol. Daniel Staszczyk i Andrzej Jugowiec