Sygnały myśliwskie

Sygnały myśliwskie stanowią nieodłączny element polowań. Są krótkimi utworami muzycznymi granymi na rogach myśliwskich. Stanowią dźwiękowy systemem komunikacji społecznej, a ich stosowanie służy usprawnieniu organizacji polowań zbiorowych, poprawie ich bezpieczeństwa oraz oprawie muzycznej. Stosowanie sygnałów na polowaniu zbiorowym ma na celu porozumiewanie się myśliwych z nagankąlub między sobą. Sygnały myśliwskie dzielimy na porozumiewawcze, w tym uroczyste i właściwe, oraz sygnały pokotu. Sygnały właściwe służą organizacji polowania. Podczas polowania zbiorowego systemem pędzeń stosuje sięzasadniczo trzy sygnały myśliwskie. Tradycyjnie należy używać oryginalnych sygnałów myśliwskich granych na rogach myśliwskich. Są nimi sygnały: „Naganka Naprzód”, „Zakaz strzału w miot” i „Rozładuj broń”. Ponadto często używanym sygnałem jest „Zbiórka myśliwych” rozumiana współcześnie jako zbiórka ogólna wszystkich uczestników polowania. Przerwę w polowaniu na posiłek sygnaliści oznajmiają sygnałem „Posiłek”, a po jej zakończeniu grają „Apel na łowy”. Sygnały uroczyste stanowią oprawę polowań oraz uroczystości łowieckich. Sygnały pokotu grane są dla uczczenia upolowanej zwierzyny. Sygnałów „Powitanie”, „Pasowanie myśliwskie”, „Darz Bór” oraz wszystkich sygnałów pokotu wysłuchuje się w postawie stojącej, bez nakrycia głowy. Obowiązek zdejmowania nakryć głów nie dotyczy pocztów sztandarowych oraz sygnalistów myśliwskich.

 

Sygnały oprawy polowania i komunikacyjne

 

 

Sygnały pokotu

 

Apel na łowy

Chodź do mnie

Darz Bór

Koniec Polowania

Król polowania

Naganka naprzód

Pasowanie

Pobudka

Posiłek

Powitanie

Pożegnanie

Rozładuj broń

Stój

Śniadanie

Wezwanie pomocy

Zakaz strzału w miot

Zawołanie

Zbiórka myśliwych

Bażant na rozkładzie

Daniel na rozkładzie

Drapieżnik na rozkładzie

Dzik na rozkładzie

Jeleń na rozkładzie

Jenot na rozkładzie

Kozica na rozkładzie

Królik na rozkładzie

Lis na rozkładzie

Łoś na rozkładzie

Muflon na rozkładzie

Niedźwiedź na rozkładzie

Pióro na rozkładzie

Sarna na rozkładzie

Wilk lub ryś na rozkładzie

Zając na rozkładzie

Żubr na rozkładzie